לאור התנהלות קלוקלת החוזרת ונשנית אתר המעקב יבחן ויבדוק את התנהלות הגורמים הבאים בנושא הפעלת סל תרבות

1. מטה סל תרבות ארצי (עובדי חברת המתנ"סים)

2. משרד החינוך

3. חברת המתנ"סים

4. ועדות הרפרטואר (ועדות בהתנדבות לכאורה)

5. הועדה המייעצת (שייכת למשרד החינוך אך הלז מתנער מאחריות להתנהלותה והחלטותיה)

 

להלן הלוגו של סל תרבות ארצי מתוך האתר הרישמי של סל תרבות ארצי :

לוגו סל תרבות ארצי - משרד החינוך

לוגו סל תרבות ארצי – משרד החינוך

מודעות פרסומת